Luftfilter

Home » Luftfilter

Överlägsen prestanda och längre serviceintervaller

LUFTFILTER

Dagens högpresterande motorer och hårdare utsläppsnormer kräver högre prestanda på luftintagssystem.

Luftrenare - Donaldson filtermedia är speciellt framtaget för att bättre fånga smuts, damm och sot innan det når din motor.

Ersättningsfilter - Donaldson ger bättre skydd för tyngre off-road utrustning med Donaldson Endurance ™ filter eller Powercore ® filtreringsteknik.

För-renare är en luftrenare som förlänger livslängden genom att förhindra större partiklar från att nå filtret. Topspin HD ® är avsedd för karga gruvdriftsförhållanden.

Ineffektiv filtrering kan orsaka allvarliga slitage på motorn och dess komponenter vilket leder till låg motoreffekt, överdriven bränsleförbrukning och slutligen, dyra reparationer. Donaldson luftfiltreringssystem kan minska ner tid och underhållskostnader, och öka livslängd och prestanda för din motor, leverera ren luft när motorn behöver det mest!